Üzvlər

Dərnəyin təşkilində və idarəetməsində həqiqi üzvlər və təşkilatçılar iştirak edir.

Həqiqi üzvlər özünü biologiyanın müəyyən sahələri üzrə isbat etmiş, yüksək səviyyəli elmi araşdırma ilə məşğul olan insanlardan ibarətdir. Onlar dərnəyin işləri ilə bağlı məsləhətlər verir, redaktə heyətini təşkil edir, və tədbirlər təşkili ilə bağlı dərnəyə yardım edirlər.

*** ****

*** ****

*** ****

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top